Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Short name

Towarzystwo IEŚW

Address

Niecała 5

City

Lublin

Contact persons

prez. prof. Jerzy Kłoczowski

Magdalena Głuch

Voivodship

lubelskie

County

m. Lublin

Commune

M. Lublin

Old voivodship

Lublin

Tel.

+81 743 6862  +81 532 2907  +81 534 6395 

Fax

+81 534 7232 

Email

mg@iesw.lublin.pl

WWW

www.iesw.lublin.pl

NACE

SIC

Text description

organizacje profesjonalne