Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie

Short name

LW SZS

Address

Al. Zygmuntowskie 5 pok. 25-28

City

Lublin

Contact persons

v-ce prez. Henryk Grundszok

Voivodship

lubelskie

County

m. Lublin

Commune

M. Lublin

Old voivodship

Lublin

Tel.

+81 532 3329  +81 532 0496 

Fax

+81 532 3329 

Email

info@lwszs.lublin.pl

WWW

www.lwszs.lublin.pl

NACE

SIC

Text description

imprezy sportowe