Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Urząd Gminy

Short name

Urząd Gminy

Address

Pl. Kościuszki 6

City

Ujazd k. Tomaszowa Maz.

Contact persons

wójt mgr inż. Włodzmierz Goździk

z-ca wójta mgr Mirosław Michalak

Voivodship

łódzkie

County

tomaszowski

Commune

Ujazd k. Tomaszowa Maz.

Old voivodship

Piotrków Tryb.

Tel.

+44 719 2129  +44 719 2123  +44 719 2301  +44 719 2361 

Fax

+44 719 2129  w. 47 

Email

ugujazd@wp.pl

WWW

www.ujazd.bip.cc

NACE

SIC

Text description

administracja gminna