Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - Oddział Skierniewice

Short name

ING TUnŻ S.A. - Oddział Skierniewice

Address

Gałeckiego 2d

City

Skierniewice

Contact persons

dyr. Sławomir Kosiński

Voivodship

łódzkie

County

skierniewicki

Commune

Skierniewice

Old voivodship

Skierniewice

Tel.

+46 832 1201  +801 203 040 

Fax

+46 832 1202 

Email

Skierniewice1@ingcentrala.pl

WWW

www.ing.pl

NACE

SIC

637101

Pensions

Text description

ubezpieczenia