Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Grontmij Polska Sp. z o.o. - Oddział Centrum-Wschód

Short name

Grontmij Polska Sp. z o.o. - Oddział Centrum-Wschód

Address

6 Sierpnia 88a

City

Łódź

Contact persons

Voivodship

łódzkie

County

m. Lodz

Commune

M. Lodz

Old voivodship

Łódź

Tel.

+42 636 0484 

Fax

+42 634 8978 

Email

biuro.lodz@grontmij.pl

WWW

www.grontmij.pl

NACE

SIC

Text description

konsulting w zakresie ochrony środowiska

zarządzanie projektami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, odpadami

projektowanie infrastruktury