Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie im. mjr Władysława Szcześniewskiego

Short name

ZS RCKU Widzew im. mjr W. Szcześniewskiego

Address

Szkolna 12

City

Ksawerów

Contact persons

dyr. mgr Arkadiusz Bielecki

v-ce dyr. mgr Maria Stusio

Voivodship

łódzkie

County

pabianicki

Commune

Ksawerow

Old voivodship

Łódź

Tel.

+42 215 8033 

Fax

+42 215 8314 

Email

zsrcku_widzew@op.pl

sekretariat@zsrckuwidzew.internetdsl.pl

afirmanczuk@zsrcku.pl

WWW

www.zsr-widzew.prv.pl

NACE

80.22.1

Trade schools

SIC

Text description

Technikum: Ogrodnicze, Ochrony Środowiska, Architektury Krajobrazu, Mechanizacji Rolnictwa, Ekonomiczne

Liceum Ogólnokształcące

Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

Zasadnicza Szkoła Samochodowa