Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Short name

GOPS

Address

Spalska 2

City

Inowłódz

Contact persons

Voivodship

łódzkie

County

tomaszowski

Commune

Inowlodz

Old voivodship

Piotrków Tryb.

Tel.

+44 710 1123 

Fax

+44 710 1123 

Email

gopsinow@poczta.onet.pl

WWW

NACE

85.32.3

Social help

SIC

Text description

niesienie pomocy