Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Short name

ZSiP w Radziejowie - SOSW

Address

Szkolna 10

City

Radziejów

Contact persons

dyr. mgr Grzegorz Sobczak

v-ce dyr. ds. SOSW mgr Jacek Malinowski

Voivodship

kujawsko-pomorskie

County

radziejowski

Commune

Radziejow m.

Old voivodship

Włocławek

Tel.

+54 285 3308  +54 285 3228 

Fax

+54 285 3308  +54 285 3228 

Email

sosw@radziejow.edu.pl

WWW

www.sosw.radziejow.edu.pl

www.radziejow.edu.pl

NACE

SIC

Text description

ośrodek dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Klasy przysposabiające do pracy

Internat