Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Zakład Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych TOLWOD

Short name

Zakład Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych TOLWOD

Address

Pl. Wolności 12

City

Mogilno

Contact persons

prez. Antoni Zalewa

Voivodship

kujawsko-pomorskie

County

mogilenski

Commune

Mogilno

Old voivodship

Bydgoszcz

Tel.

+52 364 9422  +52 660 7102 

Fax

+52 364 9422 

Email

tolwod@mga.com.pl

grunt@mga.com.pl

WWW

NACE

SIC

Text description

wiercenie studni

badanie zasobów wód podziemnych

wymiana pomp głębinowych