Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Poczta Polska - Urząd Pocztowy

Short name

Poczta Polska - Urząd Pocztowy

Address

Radzyńska 19

City

Łasin

Contact persons

nacz. Piotr Nizwamtowski

Voivodship

kujawsko-pomorskie

County

grudziadzki

Commune

Lasin

Old voivodship

Toruń

Tel.

+56 466 4243 

Fax

+56 466 4243 

Email

WWW

www.poczta-polska.pl

NACE

SIC

Text description

poczta