Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Poczta Polska - Urząd Pocztowy Bydgoszcz 26

Short name

Poczta Polska - Urząd Pocztowy Bydgoszcz 26

Address

Magnuszewska 6

City

Bydgoszcz

Contact persons

Voivodship

kujawsko-pomorskie

County

m. Bydgoszcz

Commune

M. Bydgoszcz

Old voivodship

Bydgoszcz

Tel.

+52 345 1853 

Fax

Email

WWW

www.poczta-polska.pl

NACE

SIC

Text description

poczta