Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Klub Miłośników Australii i Oceanii

Short name

Klub Miłośników Australii i Oceanii

Address

Kopernika 1, COPERNICANUM

City

Bydgoszcz

Contact persons

prez. Lech Olszewski

z-ca prez. Anna Rynkiewicz

Voivodship

kujawsko-pomorskie

County

m. Bydgoszcz

Commune

M. Bydgoszcz

Old voivodship

Bydgoszcz

Tel.

+52 343 7511  +607 120 182 

Fax

+52 321 3260 

Email

kmaio@kmaio.logon.pl

WWW

www.kmaio.logon.pl

NACE

SIC

Text description

organizacja kulturalno-oświatowa

projekcje filmów