Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

KAREN S.A. - Salon Komputronik Białystok

Short name

KAREN S.A. - Salon Komputronik Białystok

Address

Warszawska 55, lok. 5

City

Białystok

Contact persons

dyr. Karol Karwowski

Voivodship

podlaskie

County

m. Bialystok

Commune

M. Bialystok

Old voivodship

Białystok

Tel.

+85 674 3058 

Fax

+85 674 3049 

Email

bialysto@karen.pl

karol.karwowski@karen.pl

WWW

www.karen.pl

NACE

SIC

Text description

notebooki, komputery, oprogramowanie