Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Records 001...006 [0]

Short name

Address

City

Voivodship

PPHU Kamieniarstwo
500-lecia 96
Malbork
pomorskie
Kamieniarstwo Wojciech - Ekspozycja
Malczewskiego 31
Sopot
pomorskie
Kamieniarstwo Wojciech - Ekspozycja
Łostowicka 35
Gdańsk
pomorskie
Kamieniarstwo Wojciech - Siedziba, Zakład
Hopy 13
Pomieczyno
pomorskie
Kamieniarstwo Wojciech - Ekspozycja
Witomińska 37
Gdynia
pomorskie
Kamieniarstwo Budowlane
Wojska Polskiego 39
Kolbudy Dolne
pomorskie