Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Zakład Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

Short name

IMBiGS - INTE

Address

Racjonalizacji 6/8

City

Warszawa

Contact persons

kier. dr inż. Zbigniew M. Nowicki

dr inż. Michał Ostrowski

mgr inż. Wacław Struk

Voivodship

mazowieckie

County

m. st. Warszawa

Commune

M. st. Warszawa

Old voivodship

Warszawa

Tel.

+22 847 1082  +22 843 0201  w. 268 

Fax

+22 847 1082 

Email

z.nowicki@imbigs.org.pl

m.ostrowski@imbigs.org.pl

w.struk@imbigs.org.pl

WWW

www.iinte.edu.pl

przegladmechaniczny.pl

NACE

SIC

Text description

komputeryzacja działalności bibliotecznej, badania naukowe