Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

Short name

IHAR w Radzikowie

Address

Radzików

City

Błonie

Contact persons

dyr. prof. dr hab. Edward Arseniuk

Voivodship

mazowieckie

County

warszawski zachodni

Commune

Blonie

Old voivodship

Warszawa

Tel.

+22 725 3611  +22 725 4536 

Fax

+22 725 4714  +22 731 9617 

Email

postbox@ihar.edu.pl

sekretariat@ihar.edu.pl

WWW

www.ihar.edu.pl

NACE

73.15.1

73.15.4

73.14.1

SIC

Text description

badania w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych