Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Short name

Instytut CZMP

Address

Rzgowska 281/289

City

Łódź

Contact persons

dyr. prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

z-ca dyr. Ewa Smulewicz

Voivodship

łódzkie

County

m. Lodz

Commune

M. Lodz

Old voivodship

Łódź

Tel.

+42 271 1000  +42 271 2000  +42 271 1124 

Fax

+42 646 6653 

Email

iczmp@iczmp.edu.pl

WWW

www.iczmp.edu.pl

NACE

73.16.2

SIC

Text description

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Klinika Gastroenterologii

Przychodnia Specjalistyczna

Zakład Patomorfologii Klinicznej