Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Short name

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Address

Pl. Św. Kazimierza 7-8

City

Radgoszcz k. Tarnowa

Contact persons

Voivodship

małopolskie

County

dabrowski

Commune

Radgoszcz

Old voivodship

Tarnów

Tel.

+14 641 4139  +14 641 4140  +14 641 4141 

Fax

+14 641 4661 

Email

urzad@radgoszcz.pl

oswiata@radgoszcz.pl

WWW

www.radgoszcz.intarnet.pl

NACE

SIC

Text description

administracja edukacji