Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Geonum

Short name

Geonum

Address

Podwale 75, p. 316

City

Wrocław

Contact persons

Voivodship

dolnośląskie

County

m. Wroclaw

Commune

M. Wroclaw

Old voivodship

Wrocław

Tel.

+71 734 5389  +601 563 058  +605 246 524 

Fax

+71 734 5379 

Email

biuro@geonum.pl

WWW

www.geonum.pl

NACE

SIC

Text description

usługi geodezyjno-kartograficzne

mapy do celów projektowych

geodezyjna obsługa inwestycji

podziały nieruchomości

oprogramowanie autorskie GeoWektor, RZGW_Rzeki