Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

GEO-KAT Sp. z o.o.

Short name

GEO-KAT Sp. z o.o.

Address

Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149

City

Warszawa

Contact persons

prez. Jacek Bielecki

v-ce prez. Grzegorz Tratkiewicz

Voivodship

mazowieckie

County

m. st. Warszawa

Commune

M. st. Warszawa

Old voivodship

Warszawa

Tel.

+22 877 0880  +22 877 0897 

Fax

+22 877 0897 

Email

info@geokat.com.pl

WWW

www.geokat.com.pl

NACE

SIC

Text description

hydrogeologia, geologia, geologia inżynierska

ochrona środowiska, consulting środowiska

gospodarowanie odpadami, gospodarka wodno-ściekowa

niekonwencjonalne żródła energii