Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii - Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego II

Short name

UWr. - Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego II

Address

Joliot-Curie 14

City

Wrocław

Contact persons

Voivodship

dolnośląskie

County

m. Wroclaw

Commune

M. Wroclaw

Old voivodship

Wrocław

Tel.

(71 )375 -274  +71 375 7256 

Fax

Email

WWW

www.uni.wroc.pl

www.wchuwr.chem.uni.wroc.pl

www.antivir.uni.wroc.pl

NACE

SIC

Text description

szkoła wyższa, badania naukowe