Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Medicover Sp. z o.o. - Centrum Medyczne

Short name

Medicover Sp. z o.o. - Centrum Medyczne

Address

Grabiszyńska 165

City

Wrocław

Contact persons

dyr. Joanna Nec-Bagińska

Voivodship

dolnośląskie

County

m. Wroclaw

Commune

M. Wroclaw

Old voivodship

Wrocław

Tel.

+71 781 8144  +71 781 8046  (41 )9596  (41 )9677  +804 229 596 

Fax

+71 781 8050 

Email

sales.wroclaw@medicover.pl

WWW

www.medicover.com

www.medicover.pl

NACE

85.14.31

Optometrists

SIC

Text description

alergolog, chirurg, dermatolog, endokrynolog, ginekolog, hematolog, hepatolog, internista, kardiolog, laryngolog, logopeda, medycyna pracy, nefrolog, neurolog, okulista, onkolog, ortodonta, ortopeda, pediatra, pedodonta, periodontolog, protetyk, psycholog, stomatolog, urolog, RTG, USG