Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

EKOVITAL Inżynieria Ochrony Środowiska - Biuro

Short name

B.I.O.Ś. EKOVITAL - Biuro

Address

Powstańców Śląskich 95, pok. 1810

City

Wrocław

Contact persons

Andrzej Grabiński

Voivodship

dolnośląskie

County

m. Wroclaw

Commune

M. Wroclaw

Old voivodship

Wrocław

Tel.

+71 780 4601  +71 780 4319  +502 249 227 

Fax

+71 780 4601 

Email

ekovital@ekovital.pl

WWW

www.ekovital.pl

NACE

01.41.11

SIC

Text description

rewitalizacja wód przemysłowych

rekultywacja gruntów

preparaty proekologiczne