Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Autoryzowany Zakład Konserwacji i Remontu Gaśnic Ryszard Dzierzęcki

Short name

ZKiRG

Address

Starograniczna 32

City

Wrocław

Contact persons

Ryszard Dzierzęcki

Voivodship

dolnośląskie

County

m. Wroclaw

Commune

M. Wroclaw

Old voivodship

Wrocław

Tel.

+71 350 0942  +502 343 949 

Fax

+71 345 0701 

Email

info@sprzet-gasniczy.com.pl

WWW

www.sprzet-gasniczy.com.pl

NACE

SIC

Text description

naprawa, remonty, instalacja sprzętu przeciwpożarowego

sprzedaż sprzętu p.poż., węży pożarniczych, hydrantów

badanie sieci hydrantowej, próby ciśnieniowe zbiorników gaśnic

badanie węży pożarniczych

(zakład posiada Certyfikat ISO 9001:2000)