Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

COLAS Polska Sp.z o.o.

Short name

COLAS Polska Sp.z o.o.

Address

Palędzie, Nowa 49

City

Dopiewo

Contact persons

Voivodship

wielkopolskie

County

poznanski

Commune

Dopiewo

Old voivodship

Poznań

Tel.

+61 894 5460 

Fax

+61 894 5465 

Email

colas@colas.pl

WWW

www.colas.pl

NACE

23.25

SIC

Text description

budowa dróg, lotnisk

produkcja mas bitumicznych, emulsji asfaltowych

usługi sprzętem drogowym