Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Centrum Kształcenia Zawodowego

Short name

CKZ

Address

Metalowców 54

City

Skarżysko Kamienna

Contact persons

dyr. mgr Liliana Gorzkowska

Voivodship

świętokrzyskie

County

skarzyski

Commune

Skarzysko-Kamienna

Old voivodship

Kielce

Tel.

+41 253 0483 

Fax

+41 253 0483 

Email

skkokz@zdz.kielce.pl

WWW

www.skarzysko.zdz.kielce.pl

NACE

SIC

Text description

Technikum dla Dorosłych (na podbudowie gimnazjum), Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (na podbudowie ZSZ)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (na podbudowie gimnazjum)

Ogólnokształcące Liceum Uzupełniające dla Dorosłych (na podbudowie ZSZ)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum)

Szkoły Policealne dla Dorosłych