Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

BIO-MED Sp. z o.o. - Zakład Gospodarki Odpadami

Short name

BIO-MED Sp. z o.o. - Zakład Gospodarki Odpadami

Address

Olszewskiego 6

City

Kielce

Contact persons

Jarosław Puszyński

Voivodship

świętokrzyskie

County

m. Kielce

Commune

M. Kielce

Old voivodship

Kielce

Tel.

+41 330 1217 

Fax

+41 330 1218 

Email

biuro@biomedplus.com.pl

WWW

www.biomedplus.com.pl

NACE

SIC

Text description

gospodarka odpadami - zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne