Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

AAGAARD - FINNROSE Polska

Short name

AAGAARD - FINNROSE Polska

Address

Jeziorna 18a

City

Dylaki

Contact persons

inż. Robert Dawid

Voivodship

opolskie

County

opolski

Commune

Ozimek

Old voivodship

Opole

Tel.

+77 420 4800  +601 409 017 

Fax

+77 420 4800 

Email

finnrose@post.pl

WWW

www.aagaard-systems.dk

www.republika.pl/finnrosepl

NACE

SIC

Text description

maszyny i urządzenia dla przemysłu meblarskiego oraz drzewnego

automaty lakiernicze, do barwienia i olejowania, suszarnie

ściany i stoły lakiernicze

filtry, silosy, wentylatory

urządzenia transportowe